Team

 Met dit team staat het Spectrum dit schooljaar klaar voor alle kinderen en ouders.

Directeur:
Natalie Nederend
locatie Batenstein
Directeur:
Rogier Levy (interim)
Locatie Honingzwam
Ondersteuning  

Intern begeleider:
Marianne van Velzen (loc. Batenstein)
Jose Hazelaar (loc.Honingzwam)

ICT coördinator
Jennifer van Ringelenstein 

Onderwijsassistent: 
Ayse
Anne-Marije 
Laila
Charlene
Mariëlle

Beweegonderwijs:

Niek

Administratief medewerkster:
Nicky

Conciërge: 
Abdul  

Facilitair medewerken:
Maja  (loc. Batenstein)
Gerda (loc. Honingzwam)

 

Informatie voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u interesse heeft in het Spectrum als mogelijke basisschool voor uw kind(eren). Graag informeren wij u vooraf hoe de procedure voor aanmelding en inschrijving verloopt. Met name als het gaat om instromen in een andere groep dan groep 1 is het van belang te weten welke stappen er genomen worden om tot een zorgvuldige plaatsing komen. We willen immers graag dat alle kinderen op een plek komen waar ze de begeleiding (kunnen) krijgen die nodig is. Leest u alstublieft eerst onderstaande link met informatie over aanmelden.