Basisschool Het Spectrum - Onze visie op kind en onderwijs
 
Basisschool Het Spectrum maakt deel uit van stichting Morgenwijzer. Alle Morgenwijzer scholen zijn trouw aan de visie en de speerpunten die met elkaar zijn benoemd. Tegelijkertijd hebben wij de ruimte om ons te onderscheiden, zodat ouders en kinderen kunnen kiezen voor een school die bij hen past. Ook het Spectrum heeft haar eigen karakter gevat in een herkenbare visie. Deze beschrijven wij hieronder in een aantal steekwoorden.

Onze leerlingen

Elk kind uniek, eigen en wijs. Door hen ook met die blik te bekijken, werken wij samen aan zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. De kinderen op het Spectrum groeien uit tot sociaal (v)aardige mensen die hun verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen. Vanzelfsprekend werken wij dagelijks aan de einddoelen van het basisonderwijs. Zij vormen de vaste basis die wij voor al onze leerlingen creëren.

Onze basishouding

Vanuit onze katholieke identiteit geven wij dagelijks vorm aan ons onderwijs. Iedereen hoort erbij en doet ertoe. Op het Spectrum zijn alle kinderen zichtbaar. Naast het (leren) leren, krijgen onze kinderen de ruimte om eigen interesses en talenten te ontwikkelen. Die ruimte is ingebed in ons dagelijks onderwijs, maar wij bieden ook regelmatig aansprekende workshops aan voor kinderen. Talentontwikkeling krijgt bij ons dus een brede invulling. Kwaliteiten komen tot uiting in hoofd en handen, weten en kunnen, denken en voelen.

Onze schoolcultuur

Op het Spectrum voelen kinderen zich veilig en gewaardeerd. Iedereen weet zich gezien en voelt zich onderdeel van de school. Wij zijn eigentijds en begroeten de toekomst met een open, digi-schierige blik. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om bij de dag stil te staan. Dat doen we bijvoorbeeld met onze vieringen, projecten, schoolreisjes, het kamp en de casino-avond. Wij hebben de ambitie om direct vanaf de eerste groepen de kinderen zowel zelfstandig als samen te laten werken.

Onze leerkrachten

Als team voelen wij ons allen verantwoordelijk voor alle leerlingen. Onze leerkrachten spreken elkaar aan op kwaliteit en doen waar nodig een beroep op elkaar. Zij kennen en volgen de leerlijnen. Binnen de jaargroepen is de leerstof leerlinggebonden en spelen wij in op de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Leerkrachten benoemen gewenst gedrag, geven complimenten en ondersteunen kinderen in hun welzijn. Wij zijn transparant in onze communicatie, zowel naar ouders en verzorgers als naar kinderen. Leerkrachten werken handelingsgericht.

Ons schoolgebouw

De school en het plein nodigen uit tot spelen, leren en ontdekken. De inrichting van het schoolgebouw is afwisselend en uitdagend. Je voelt je er thuis. De school is opgeruimd, schoon en veilig. Leerlingen en leerkrachten maken flexibel en functioneel gebruik van werkplekken en ruimtes. De inzet van computers zorgt voor een krachtige, uitdagende leeromgeving en voor individuele ondersteuning.

Onze samenwerkingspartners

Ouders en verzorgers zijn onze belangrijkste partners. Over en weer spreken we de verwachtingen duidelijk naar elkaar uit. De school vervult een actieve rol in de wijk en onderhoudt goede contacten met kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, parochie, buitenschoolse opvang en voortgezet onderwijs. Zo zorgen we ervoor dat de verschillende leefwerelden van kinderen soepel in elkaar overlopen en waarborgen wij een doorgaande leerlijn. De school werkt samen met diverse maatschappelijke instellingen.
 

 

 

Informatie voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u interesse heeft in het Spectrum als mogelijke basisschool voor uw kind(eren). Graag informeren wij u vooraf hoe de procedure voor aanmelding en inschrijving verloopt. Met name als het gaat om instromen in een andere groep dan groep 1 is het van belang te weten welke stappen er genomen worden om tot een zorgvuldige plaatsing komen. We willen immers graag dat alle kinderen op een plek komen waar ze de begeleiding (kunnen) krijgen die nodig is. Leest u alstublieft eerst onderstaande link met informatie over aanmelden.