GROEP 6

juf Ilse
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


Welkom op de groepspagina van groep 6! 


Mocht u mij nodig hebben, kunt u altijd na schooltijd even binnen lopen. Ook ben ik bereikbaar via de mail.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Foto's vindt u hier.


Algemene informatie:

Gym:
Op dinsdag en vrijdag hebben wij gym, dan graag de gymspullen mee. Wij gymmen ook dit jaar op de Honingzwam en gaan er op de fiets heen. Graag uw kind dan ook op deze dagen op de fiets naar school laten komen.
De kinderen krijgen gymles van Meester Bart.

Huiswerk:
In groep 6 krijgen de kinderen ook huiswerk mee. Dit kan zowel maak- als leerwerk zijn. Samen met de kinderen zet ik het huiswerk in de agenda. Ook staat het huiswerk op het bord, zodat het altijd nog terug te vinden is. Graag vraag ik u om de agenda regelmatig te controleren, zodat er niets vergeten kan worden. U kunt het ook terugvinden onder het kopje 'huiswerk en documenten'.

Belangrijke data:

- 4 december: Surprise inleveren
- 5 december: Sintviering 
- 12 december: Toets tijdzaken thema 2
- 18 december: Toets taal thema 4
- 19 december: Kerstdiner  

Informatie voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u interesse heeft in het Spectrum als mogelijke basisschool voor uw kind(eren). Graag informeren wij u vooraf hoe de procedure voor aanmelding en inschrijving verloopt. Met name als het gaat om instromen in een andere groep dan groep 1 is het van belang te weten welke stappen er genomen worden om tot een zorgvuldige plaatsing komen. We willen immers graag dat alle kinderen op een plek komen waar ze de begeleiding (kunnen) krijgen die nodig is. Leest u alstublieft eerst onderstaande link met informatie over aanmelden.