GROEP 4
juf Sharon
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Op deze pagina vindt u de kalender en het nieuws van de groep.
Foto's vindt u hier.

 
 
 

In groep 4 hebben wij de volgende vakken:
Rekenen, taal & spelling, lezen, verkeer, natuur, catechese, leefstijl, muziek, tekenen, handvaardigheid, gym en engels.
 Hier vindt u de informatiebrief over groep 4

Gym
Wij gymen op donderdag in de gymzaal van de Honingzwam.
Zij krijgen les van meester Bart.
Wilt u die dag gymkleding en schoenen met een stevige zool meegeven.


 
LEEFSTIJL, eerste thema

We starten deze week met het eerste thema: De groep? Dat zijn wij.

In deze lessenserie besteden we vooral aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze goed is, voelen kinderen zich beter op hun gemak: zowel bij elkaar als bij hun leerkracht. Dit is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit binnen de groep.


 

Groep 4  Nieuws

 

 

Informatie voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u interesse heeft in het Spectrum als mogelijke basisschool voor uw kind(eren). Graag informeren wij u vooraf hoe de procedure voor aanmelding en inschrijving verloopt. Met name als het gaat om instromen in een andere groep dan groep 1 is het van belang te weten welke stappen er genomen worden om tot een zorgvuldige plaatsing komen. We willen immers graag dat alle kinderen op een plek komen waar ze de begeleiding (kunnen) krijgen die nodig is. Leest u alstublieft eerst onderstaande link met informatie over aanmelden.