GROEP 3
juf Ans/ juf Daniëlle B

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gymnastiek

Op vrijdagochtend lopen we naar de Honingzwam om te gymmen.
Daar veel kinderen nog moeite hebben met omkleden, is het handig om op deze dag makkelijke kleding te dragen en ook geen sieraden om te hebben. 

 
                                                          

 
Op deze pagina vindt u de kalender en nieuws van de groep.
Foto's vindt u hier.


 Kalender van zomervakantie tot en met de herfstvakantie:


Net als veel andere scholen besteedt het Spectrum gericht aandacht aan de ontwikkeling van sociaal- emotionele vaardigheden. Wij maken daarbij gebruik van Leefstijl, een methode die wereldwijd gebruikt wordt en sinds 1990 ook in Nederland wordt toegepast.

De Leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen op ongedwongen wijze vaardigheden te leren die in de moderne samenleving onmisbaar zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om samen spelen; praten en luisteren; rekening houden met elkaar; omgaan met gevoelens en verschillen; zelf beslissingen durven nemen, en opkomen voor jezelf.

We starten met het eerste thema: "De groep?... Dat zijn wij.

In deze lessenserie besteden we vooral aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze goed is, voelen kinderen zich beter op hun gemak: zowel bij elkaar als bij hun leerkracht. Dit is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit binnen de groep.

Rekenzeker blok 1:              

Wij oefenen:
- getallenlijn 1 t/m 10
- optellen t/m 5
- aftrekken t/m 5
- splitsen t/m 5
Software: Reken Zeker en Rekentuin.


Veilig leren lezen ( kim versie)

Thema kern start: Jij en ik
In kern "start" maakt uw kind kennis met klasgenootjes, het lokaal, de juf/meester, de regels in de klas enzovoorts. Het thema van de kern is: 'Jij en ik'. Uw kind maakt via het verhaal bij deze kern ook kennis met opa, zijn kleindochter Kim en haar vriendje Sim. Zij wonen op het Puddingboomplein. Kim heeft in dit verhaal net de 'i' geleerd en gaat op het plein op zoek naar deze letter.
 
Wat leert uw kind in kern "start"?
De kinderen leren de komende twee weken de letters: i, k, m, s, en ze leren met die letters korte woordjes te maken en die te lezen, zoals: ik, kim en mis. Ook leren ze het verschil tussen leesletters en schrijfletters, de betekenis van nieuwe woorden, samen een verhaal lezen en praten over een verhaal,  en regels en afspraken die gelden in de groep.


Verdere methodes in groep 3
Schrijven
We volgen de methode "Pennenstreken".  Groep 3 schrijft het hele jaar met potlood.
Engels
Via het digibord werken we met Take it easy.
Verkeer + fietslessen op het plein

    

  •  

 


 

Op school hebben wij de afspraak
dat alle kinderen op woensdag
fruit meenemen als tussendoortje. 
 

Informatie voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u interesse heeft in het Spectrum als mogelijke basisschool voor uw kind(eren). Graag informeren wij u vooraf hoe de procedure voor aanmelding en inschrijving verloopt. Met name als het gaat om instromen in een andere groep dan groep 1 is het van belang te weten welke stappen er genomen worden om tot een zorgvuldige plaatsing komen. We willen immers graag dat alle kinderen op een plek komen waar ze de begeleiding (kunnen) krijgen die nodig is. Leest u alstublieft eerst onderstaande link met informatie over aanmelden.