Contactgegevens van Het Spectrum:
 

Directieur spectrum  locatie Batenstein
 
Directeur spectrum locatie Honingzwam
Annemieke de Boer
 
Miranda van der Toorn
 IB-er locatie Batenstein IB-er locatie Honingzwam
Marianne van Velzen
 
Marianne van Velzen
Locatie Batenstein (postadres)
Batenstein 1
2403 PK Alphen a/d Rijn
0172 - 431232

Waar kunt u ons vinden:
Locatie Batenstein
Locatie Honingzwam
Honingzwam 6
2403 HN Alphen a/d Rijn
0172 - 422790

Waar kunt u ons vinden:
Locatie Honingzwam

Naast telefonisch, via bovenstaande nummers, kunt u de leerkrachten ook per mail bereiken.
 

Locatie Honingzwam:

Groep 1-2 Juf Cheryl 

Groep 1-2 Juf Marjan / Juf Daniëlle v Spr

Groep 2-3 Juf Daniëlle B / Juf Tanja

Groep 3 Juf Anita / Juf Machteld

Groep 4 Juf Jennifer / Juf Mieke A.

Groep 5 Juf Manon /Juf Jo-Anne

Groep 6 Juf Petra / Juf Renate

Groep 7 Juf Romy 

Groep 8 Juf Joyce / juf  Anneke
 

Locatie Batenstein:

Groep 1-2 Juf Elina, (juf Jolanda vervangt) / Juf Cardia

Groep 2-3 Juf Yasmae 

Groep 3 Juf Ans  (juf Tanja vervangt 4 x) / Juf Daniëlle B.

Groep 4 Juf Sharon 

Groep 5 Juf Jasmijn 

Groep 6 Juf Ilse 

Groep 7 Meester Chris (Juf Anneke vervangt 7 x) / Juf Jennifer 

Groep 8 Juf Mellony 


Plusklas:
Juf Petra

Ondersteunend leerkracht:
juf Mieke, juf Joyce en juf Jo-Anne

Onderwijsassistent:
Juf Ayse, juf Chantal en juf Anne-Marije
 


Het aanmelden van uw kind.

Als uw kind 4 jaar wordt mag het naar school.Het kan ook zijn dat u verhuisd bent en/of op zoek naar een nieuwe school voor uw kind. Het Spectrum heeft als uitgangspunt dat leerlingen recht hebben op onderwijs en worden bij aanmelding in principe meteen geplaatst. Het kan wel zo zijn dat er in overleg afspraken gemaakt worden over het moment van plaatsen.
Indien er een bepaalde zorgbehoefte bij uw kind aanwezig is vindt er eerst een uitgebreid intakegesprek plaats.

Hieronder kunt u lezen hoe u uw kind op het Spectrum kunt aanmelden.

Het kennismakingsgesprek:

Het kan zijn dat u uw keuze voor een bepaalde basischool nog niet heeft gemaakt of u wilt eerst weten of de school aan uw verwachtingen voldoet. U heeft dan de mogelijkheid om een kennismakingsgesprek aan te vragen.

Het Spectrum heeft twee locaties, de Batenstein en de Honingzwam.

Voor een kennismakingsgesprek op de Batenstein of de Honingzwam neemt u contact op met de directeur van de school, dhr. Robert Redegeld.

Telefoonnummer Batenstein : 0172 - 431232
Telefoonnummer Honingzwam : 0172 - 422790

Het aanmeldingsgesprek:

Indien u uw keuze heeft gemaakt en uw kind wilt aanmelden op een van de locaties van het Spectrum, dan neemt u contact op met de betreffende locatie.

Indien er sprake is van een zorgbehoefte bij uw kind:

Het kan zijn dat uw kind meer zorg behoeft. U dient dit dan aan te geven in of het kennismakingsgesprek en/of het aanmeldingsgesprek. Indien nodig zal er een tweede gesprek worden gepland waarbij de intern begeleider van de school aanwezig zal zijn.
Samen met u wordt dan bekeken of wij de juiste zorg aan uw kind kunnen bieden.

Plaatsing:

Indien uw kind is geplaatst op het Spectrum, worden er afspraken gemaakt met ingang van welke datum uw kind welkom is. In principe is dat op het moment dat uw kind 4 jaar wordt of bij oudere leerlingen per direct.
In sommige gevallen wordt er met u besproken wat het beste moment is om in te stromen. Dit geldt alleen voor leerlingen die nog niet de leeftijd van 5 jaar hebben bereikt.

Informatie voor nieuwe ouders

We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.