Nieuwe website

03-01-2019
Zoals jullie zien heeft de site van de website van het Spectrum een nieuw jasje gekregen. Dit betekent ook dat er nog veel aangevuld of veranderd gaat worden. Ons excuus hiervoor....

Informatie voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u interesse heeft in het Spectrum als mogelijke basisschool voor uw kind(eren). Graag informeren wij u vooraf hoe de procedure voor aanmelding en inschrijving verloopt. Met name als het gaat om instromen in een andere groep dan groep 1 is het van belang te weten welke stappen er genomen worden om tot een zorgvuldige plaatsing komen. We willen immers graag dat alle kinderen op een plek komen waar ze de begeleiding (kunnen) krijgen die nodig is.